Everest Fitness

Jeden z wiodących w Zielonej Górze klubów fitness zorganizuje prawdziwą strefę ruchu. W jej ramach przewidziane są konsultacje, pokazy oraz zajęcia plenerowe.