Lubuski Festiwal Wolontariatu to nie tylko wydarzenie, to pewnego rodzaju płaszczyzna, którą tworzymy zarówno dla wolontariuszy jak i dla tych, do których są oni posłani.

W 2015 roku wraz z Ogólnopolskim Projektem Młodzi dla Kamerunu, Europejskim Punktem Informacyjnym Europe Direct oraz Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze zorganizowaliśmy w ramach Festiwalu pierwsze warsztaty. Wydarzenie to objął swym patronatem Wojewoda Lubuski Pani Katarzyna Osos oraz Ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej JE Ks. Bp Stefan Regmunt.
Warsztaty zgromadziły kilkadziesiąt osób pochodzących z różnych miast i miejscowości. Uczestniczyła w nich młodzież oraz doświadczeni już zawodowo nauczyciele. Zarówno jednych, jak i drugich można było określić mianem prawdziwych liderów wolontariatu.
W tym roku występujemy z prośbą o patronat honorowy do: nowego ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego JE Ks. Bp Tadeusza Lityńskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.

Co teraz?

W roku 2016 idziemy krok dalej. Dzięki sponsorom (m.in. developerowi budującemu osiedle Złote Piaski) oprócz warsztatów dla wolontariuszy możemy zorganizować wielki finał Festiwalu – wydarzenie szczególne i w naszym zamierzeniu bardzo rodzinne. II Lubuski Festiwal wolontariatu odbędzie się na terenie osiedla Złote Piaski w Zielonej Górze-Suchej. Będzie to wyjątkowy piknik rodzinny, na którym nie zabraknie atrakcji dla Lubuszan w każdym wieku.